Minden, amit a „B” kategóriás jogosítványról tudni kell

Személygépkocsi és kis tehergépkocsi (“B” kategória).

TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ­-B KATEGÓRIA

A tanfolyamra való felvétel módja

Írásos tájékoztató megismerése. A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képző szerv képviselőjének. A képző szerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek. Felnőttképzési szerződés megkötése a tanuló és a képző szerv között.

Beiskolázási feltételek

 • Orvosi alkalmassági (1-es csoportú)
 • Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály)
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 16 és fél évet betöltötte,

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan végezte,
 • A 16 év 9 hónap életkort betöltötte,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • Orvosi alkalmassági 1. csoport
 • A vizsgadíjat befizette

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 •  A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

 

A vizsgák érvényessége

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 • Aki az előírt minimális vezetési órákat és menettávolságot teljesítette – amit az oktató és a tanuló vezetési kartonon aláírásával igazol, és amelyről a képzőszerv igazolást állít ki
 • A tandíjat és a vizsgadíjat befizette.
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai (Kötelező órák)

Elméleti: (KRESZ,vezetési elmélet, szerkezettan): 28 óra
Gyakorlati alapoktatás (biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés): 9 óra
Gyakorlati főoktatás (városi, országúti, éjszakai vezetés): 20 óra
Vizsgaóra: 60 perc

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott. A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj fizetése nélkül pótolhatja, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2000.-Ft/óra díjat számolunk fel. Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítésének hiányában, nem bocsátható vizsgára.

Pótórák igénylésének módja: az oktatóval konzultálva személyesen, szóban. A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
 • 1. elméleti óra időtartama: 45 perc.

 

Járműhasználat

A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok: RENAULT SCENIC, RENAULT CAPTUR, MERCEDES, TOYOTA YARIS, FORD FOCUS, RENAULT CLIO, OPEL ASTRA, MAZDA DEMIO, HYUNDAI GETZ (AUTOMATA).

Mozgáskorlátozottaknak saját járművel, melyet oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatóknak. Az oktatás során e járművet a mozgáskorlátozott hallgatónak kötelessége eljuttatni a képzőszerv által használt rutinpályára oktatási alkalmanként. A képzőszerv oktatási óránként 2.400.-Ft. oktatói óradíjat számol fel.

 

Tandíjak

Elméleti tandíj: 40.000.- Ft
Gyakorlati tandíj: 240.000.- Ft
Gyakorlati óra: 8.000.- Ft/óra
Teljes tandíj: 280.000.- Ft

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben a képző szerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

A B kategóriás jogosítványra való jelentkezésnél egyszeri 5.000 Ft adminisztrációs költség fizetendő minden beiratkozó tanuló esetében!

Az e-learning rendszerű elméleti képzés felhasználhatóságának időtartama 75 óra / 180 nap.

ONLINE KRESZ tanfolyam AZ INTERNETEN

Végezd el interneten a KRESZ tanfolyamot akár EGY NAP ALATT!

 

A tanuló jogai

 1.  színvonalas oktatás igénybevétele,
 2. panaszának az Iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 3. más oktatóhoz, ill. képző szervhez történő átjelentkezése,
 4. A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 5. A szerződés egy példányának való átvételéhez.

 

A tanuló kötelezettségei

 1. a tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 2. A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 3. az oktató által a képzés során támasztott követelmények legjobb tudása szerint közreműködni,
 4. szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 5. foglalkozáson részt venni
 6. az oktatás rendjéhez alkalmazkodni
 7. a tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

 

A képző szerv jogai

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

 

A képző szerv kötelességei

 1. az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 2. színvonalas oktatást biztosítani.
 3. a tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 4. képzési igazolást kiadni,
 5. képzést ellenőrizni.
 6. tesztkönyv, tankönyv formájában tansegédletet biztosítani.
 7. a vizsgák helyéről és időpontjáról a vizsgázót értesíteni (érvényes személyi igazolvány, érvényes vezetői engedély, eredeti alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány)

 

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után,) a képző szerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, vagy az új képző szervhez továbbítjuk. A tanuló az addig igénybevett szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.

 

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

Oktatási helyszínek

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 2. (Európa Hotel épületében).
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Az elméleti és gyakorlati vizsgákat a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.) szervezi és bonyolítja le.

 

Vizsgadíjak

Közlekedési ismeretek, vezetés elmélet: 4.600.-Ft.
Forgalmi: 11.000.-Ft.
Összesen: 15.600.-Ft.
Elsősegély vizsgadíja: 8.200.-Ft. (Vöröskereszt). Vizsga helye: 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képző szerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak el kell juttatni.

Felügyeleti szerveink

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály elérhetőségei:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Tel.: +36/1/814-1818
email: kepzesvizsga@nfm.gov.hu
web: www.kormany.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
Főosztályvezető: Kuncsik László
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.
E-mail: szabolcs@kavk.hu
telefon: +36/42/596-166, fax: +36/42/596-167

Irány a Díjcsomagokhoz

B kategória Díjcsomagok

Jelentkezés a képzésre

Kedves Látogató! Weboldalunk az alapvető működéshez cookie-ket használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-ket használhat, amivel elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Elfogad
Nem
cookie módosítása